Použití

Použití komerčních čističů vzduchu


Hlavními oblastmi, kde se technologie čištění vzduchu Activtek konkrétně a ideálně používá, jsou:
» Zdravotní prostředí (kontrola infekce)
» Budovy (syndrom nezdravé budovy)
» Pohostinství a trávení volného času
» Obecné aplikace


Nemocniční a zdravotnická prostředí (kontrola infekce)


Bylo ověřeno, že celá řada problémů v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních pramení spíše z přítomnosti mikroorganismů a bakterií v prostředí, než z výsledků medicínské léčby. Tyto mikroorganismy a bakterie jsou do nemocnic často zanášeny pacienty, takže bez ohledu na to, jak je nemocnice důsledná a pečlivá při dezinfekci povrchů a prostorů, jsou do ní denně přinášeny nové mikroorganismy a bakterie, které se často vyvíjejí nad rámec účinnosti stávajících antibiotik. Infekce získané během lékařské péče (HealthCare Acquired Infections - HCAI) jsou v současnosti největším problémem nemocnic. Kromě úkolů vyplývajících z nutnosti poskytovat pacientům bezpečné prostředí se musí nemocnice vypořádávat s finančními náklady spojenými s tím, že utrácejí nemalé částky za čistící prostředky na dekontaminaci a dezinfekci povrchů.
Proto je pro ně velmi důležité mít čističe vzduchu zajišťující bezpečné prostředí pro zdravotnický personál, ve kterém pak mohou úspěšně léčit své pacienty.


Specifické problémy v  zdravotnických prostředích jsou následující:
• MRSA a C jsou nalézány všude v nemocničních pokojích a ve vzduchu, zvláště pak v různých dutinách a na špatně dostupných místech.
• Nemocnice jsou zpravidla uzavřená prostředí závisející a pracující se škodlivými chemickými látkami, léky a čistícími prostředky, které mají potlačovat šíření infekcí.
• Řada takzvaných hloubkových čistících postupů vyžaduje nepřítomnost lidí a při jejich použití musí být na 2 až 4 hodiny pacienti odvedeni z nemocničních pokojů.
• I po hloubkovém čištění může být vyčištěná plocha infikována okamžitě po návratu pacientů.


ActivePure technologie je aktivní ‐ umožňuje vyčištění všech štěrbin a dutin v nemocničních pokojích, včetně všech obtížně dosažitelných míst. Pracuje na povrchu a zabíjí mikroorganismy na špatně dostupných místech, jako jsou místa za zařízením, závěsy a postelemi, která tak lze udržovat v čistotě bez používání chemických přípravků. Pro více informací o technologii ActivePure klikněte sem


Celý den, každý den ‐ Diskrétní a tichý, uvolňuje ActivePure neškodná oxidační činidla, včetně H2O2, v tak nízkých koncentracích, že nemocniční pokoje mohou zůstat bezpečně obsazeny 24 hodin denně.
Zabíječ virů (Bug Beating Buffer) ‐ neškodný účinek technologie ActivePure zajišťuje rychlou reakci na přítomnost mikroorganismů, což je zvláště výhodné v prostředích s vysokými koncentracemi mikroorganismů, jako jsou například koupelny nebo čistící místnosti.

Související aplikace:
Nemocnice, sanatoria, ordinace a operační sály, zubařské ordinace, veterinární ordinace .....
 
Pozn: Brzy bude na trh uvedena nová obchodní značka výrobků ActivTek, které budou speciálně navrženy pro oblast zdravotnictví. Laskavě nás kontaktujte pro získání více informaci o těchto nových výrobcích.
 

Průmysl zpracování potravin a stravování

Spolu s rostoucím zájmem o působení bakterií a mikroorganismů se trvale zvyšuje tlak v potravinářském průmyslu a v oblasti stravování na zajišťování bezpečnějšího a čistšího prostředí. Tyto oblasti podnikání se musí vyrovnávat s hygienickými, zdravotními, bezpečnostními a komerčními problémy, které zahrnují:
• odstranění hrozeb vytvářených bakteriemi (například E-coli, Salmonella, apod), viry a spory plísní
• odstranění hrozeb z mediálně známých virových infekcí
• dodržování kvalitativních požadavků, které se neustále zpřísňují
• dodržování požadavků na skladovatelnost, které nebyly nikdy vyšší než v současné době
• minimalizace odpadů a maximalizace provozní účinnosti.
 

Průmysl zpracování potravin a stravování velmi přivítal novou čistící technologii bez použití chemických prostředků, která napodobuje přírodní čistící procesy a odstraňuje zápach a biologické hrozby jak ze vzduchu, tak i z povrchů.
Z naší technologie mají užitek jak firmy zajišťující zpracování masa, tak i průmysl pro zpracování mléka. Instalace našeho zařízení v místech a areálech, kde se provádí příprava, zpracování a podávání jídel, zajistí spokojenost a klid jak majitelů, tak i samotných zákazníků. Kromě toho nabízí ActivTek výrobky AirPureTec pro řešení problémů se zápachem a přítomností bakterií ve velkých chladících boxech, na místech pro ukládání odpadů a na všech místech používaných pro skladování potravin.

Naše otestované a odzkoušené čistící jednotky řeší všechny problémy, kterým musí čelit řetězce pro zásobování potravinami  tím, že omezují jejich odpovědnost a posilují jejich účinnost a výkonnost.

Související aplikace:
Služby zajišťující přípravu potravin, zařízení pro skladování potravin, restaurace, kavárny, bary ..........


Budovy (syndrom nezdravé budovy)


Ať je Vaše pracovní prostředí jakékoliv, je velmi pravděpodobné, že v něm najdete nějaké problémy související s kvalitou vzduchu v interiérech. Řada komerčních budov drží své zaměstnance v „utěsněných“ interiérových prostředích, ve kterých je „znečištěný“ vzduch nepřetržitě recyklován klimatizačními systémy. Výsledkem tohoto procesu je:
• klimatizace zajišťující cirkulaci bakterií, virů a nemocí v rámci systému
• zápach z přítomnosti lidí, stravování, kouření, čistících prostředků a celé řady dalších každodenně používaných chemických látek a přípravků
• zvyšování nemocnosti zaměstnanců a snižování jejich pracovní morálky
• související zvyšování nákladů

Zavedení technologie ActivePure ušetří Vašemu podnikání tisíce korun provozních nákladů tím, že se výrazně zlepší sanitární a hygienické podmínky a zajistí snížení Vašich finančních závazků. Výhody zahrnují:
• snížené množství absencí zaměstnanců, vyšší pracovní morálku a výkonnost
• odstranění škodlivých vzdušných a povrchových bakterií, virů a sporů plísní, včetně norovirů, MRSA, E. coli, Streptococcus spp., apod.
• maximální kontrola infekcí (eliminace jejich šíření), například prasečí chřipky, ptačí chřipky, apod.
• výrazné snížení obsahu vzdušných polutantů, včetně zápachu, kouře, prachu a alergenů
• snížení nákladů na klimatizaci a vytápění tím, že umožňuje provozovateli redukovat objem čerstvého vzduchu dodávaného do systému
• snížení nákladů na údržbu tím, že zabraňuje nárůstu plísní a řas v systémech klimatizace a cirkulace vzduchu.
 

Pamatujte, že kvalita interiérového vzduchu je problémem 21. století, který výrazně ovlivňuje „zdraví“ Vašich budov a lidí, kteří v nich pracují.
Pouhá regulace klimatu uvnitř budovy a na pracovištích nestačí!


Související aplikace:
Kanceláře, komerční budovy, maloobchodní prodejny, skladování, průmyslové areály .......
Zpátky na začátek
Pohostinství a trávení volného času
V těchto oborech podnikání má kvalita interiérového vzduchu rozhodující důležitost, neboť přímo ovlivňuje zákazníky a klienty, kteří jsou nezbytní pro  jejich komerční existenci. Systémy pro vytápění, chlazení a ventilaci jsou často zdrojem biologických látek, které mohou v případě vdechování způsobit, že se jak zákazníci, tak i personál necítí dobře. To vede k možným ztrátám zákazníků nebo produktivity.

Hlavními typickými problémy tohoto odvětví jsou:
• vysoká koncentrace přítomnosti lidí – ve většině zařízení sloužících v pohostinství nebo k trávení volného času se nachází velké množství lidí na relativně malém prostoru, což vytváří problémy se zápachem a přenosem bakterií a mikroorganismů
• nevhodné vzduchotechnické systémy (vytápění, klimatizace, ventilace) – občasná nebo častá obsazenost nebo návštěvnost Vašich zařízení může v řadě případů přesahovat navrženou kapacitu Vašich ventilačních systémů. To má za následek špatnou úroveň naředění nebo odstraňování polutantů z daného prostoru – to se týká hlavně barů, konferenčních místností a hotelových pokojů
• činnosti vytvářející polutanty – uvolňování plynů z materiálů, jako jsou například koberce nebo nábytek, případně dekorační nátěry, které obsahují škodlivá těkavá organická rozpouštědla, mohou velmi negativně ovlivňovat zdravotní stav lidí trpících astmatem a alergiemi. Kromě toho může být vzduch znečišťován zápachy a kontaminovanými částicemi vzduchu, které  vznikají při vaření.
 

Tradičně byla používána řešení, která pouze zakryla zápachy a starý zatuchlý vzduch. V mnoha případech toho bylo dosahováno použitím „škodlivých“ chemických látek nebo neúčinných filtrů – všechny tyto prostředky vyžadují opakované použití nebo náročnou údržbu. Tato pasivní řešení však neřeší příčiny problémů.
 

ActivTek poskytuje AKTIVNÍ přírodní řešení pro všechny velikosti a typy prostorů a zařízení, a odstraňuje základní příčiny a důvody problémů s kvalitou vzduchu. Náš sortiment výrobků může vyřešit Vaše problémy v jednotlivých místnostech, na celých podlažích, ve vzduchotechnických systémech a dokonce i pro jednotlivé členy Vašeho personálu.
 

Související aplikace:
Hotely, motely, konferenční zařízení, divadla, tělocvičny, střediska volného času, bary, kasina ....
 

Obecně


Školy / univerzity / mateřské školy a jesle


Plíce dětí se vyvíjejí až do doby, než dosáhnou věku 6 až 8 let. Během tohoto období mohou být dětské plíce snadno poškozeny znečišťujícími látkami ve vzduchu nebo infekcí. Děti vdechují čtyřikrát větší množství vzduchu na kilogram tělesné váhy než dospělí. To znamená, že děti vdechují i mnohem více polutantů než dospělí. Děti žijící ve městech jsou vystaveny znečištění z automobilů a průmyslu, zatímco děti na vesnici jsou více vystaveni prachu a pesticidům ze zemědělství. Rodiče a učitelé musí proto přijímat taková opatření, aby plíce dětí ochránili jak doma, tak i ve škole.
Zařízení péče o děti a školy mají často problém s kvalitou vzduchu v interiérech, protože se v nich zdržuje velké množství lidí na malém prostoru. Dalším problémem jsou omezené finanční prostředky na údržbu a modernizaci budov. Poskytovatelé péče o děti a rodiče nemusí dokonce ani vědět o rizikách prostředí, kterým jsou jejich děti vystaveny v zastaralých budovách. Špatná kvalita interiérového vzduchu zvyšuje možnost rozšiřování nakažlivých chorob a způsobuje potíže dětem i dospělým. Jedná se například o problémy s dýcháním a kašlem. Děti a pedagogičtí pracovníci mohou pak ve škole chybět mnohem častěji, protože nejme schopni rozeznat a odstranit zdravotní rizika daného prostředí.


ActivTek řeší tyto problémy za pomoci technologie ActivePure – aktivní technologie, která působí všude, zabíjí mikroorganismy ve vzduchu a na površích, kterých se děti často dotýkají. Pracuje celý den a každý den – potichu a diskrétně, aby ochránila děti i dospělé!